Naručite tretman online

Antibiotici utječu na dječji razvoj

Najnovije studije pokazale su da opetovano uzimanje antibiotika može poremetiti dječji razvoj. Često korištenje antibiotika može dovesti do otpornosti na antibiotike uz promjenu crijevne flore, što dovodi do slabljenja imuniteta i podložnosti nizu drugih infekcija, alergija, autoimunih bolesti pa i pretilosti.

Zaključci nekih istraživanja navode da upotreba antibiotika u djetinjstvu otvara mnoge zdravstvene probleme kasnije u životu. Studija na Langone Medical Center provedena na miševima koje su tretirali  s najčešće korištenim antibioticima kod djece pokazala je da su životinje dobile veću težinu i razvijaju veće kosti u usporedbi s netretiranim životinjama. Antibiotici su poremetili crijevnu mikrofloru, a autor navedene studije Martin Blaser upozorava iako su istraživanje bila ograničena na miševe, rezultati  su u skladu s nekim drugim istraživanjima koja pokazuju značajne utjecaje antibiotika na dječji razvoj u ranoj životnoj dobi. Zbog nekritičnog i često puta nepotrebnog prepisivanja antibiotika, dugoročan razvoj i zdravlje djece može biti ugroženo. 

Na temelju sveobuhvatnih podataka sekvenciranja DNK došlo se do zaključka da antibiotici remete crijevnu floru i ekologiju mikroba, odnosno narušavaju strukturu zajednice.

Zaključak studije vođen Martinom Blaserom navodi da lijekovi mijenjaju bakterijske vrste i mikrobne gene povezane s određenim metaboličkim funkcijama.

Izvor: Journal Nature Communications