Naručite tretman online

Šećerna bolest

Svjetska zdavstvena organizacija (WHO) šećernu bolest definira kao endokrinološki metabolički poremećaj raznovrsne etiologije, koji se manifestira kroničnom hiperglikemijom, a prati je poremećaj metabolizma ugljikohidrata, masti i proteina uzrokovan nedovoljnim lučenjem inzulina.

Akutne kronične komplikacije bolesti uključuju ketoacidozu koja može napredovati do kome i smrtnog ishoda.

Kronični tok bolesti može imati posljedice na:

*oštećenje krvnih žila (ateroskleroza, oštećenje mikro cirkulacije ekstremiteta, gangrene, ulcus cruris i sl.

*dijabetička retinopatija (promjene na rožnjači oka)

*dijabetička neuropatija (oštećenje živaca)

*oštećenje bazalnih membrana u mnogim organima (dijabetička nefropatija koja može dovesti do hemodijalize).

Bolest može biti autoimunog karaktera u kojem:

a) autoantitijela uništavaju vlastite ß-stanice pankreasa

b) metabolički poremećaj u lučenju inzulina i njegovog djelovanja na ciljna tkiva

Prema kliničkoj slici ili patološkoj osnovi šećerna  bolest se može podijeliti na :

- dijabetes tip 1 koji predstavlja autoimuni poremećaj u kome se ß stanice Langerhansovih   otočića pankreasa uništavaju djelovanjem autoreaktivnih T limfocita, što za posljedicu ima     nedostatak inzulina. U serumu bolesnika nalaze se autoantitijela na pojedine komponenete   stanica Langerhansovih otočića ili na molekuli inzulina.

- dijabetes tip 2 odnosi se na metabolički poremećaj a karakterizira ga poremećaj u        izlučivanju inzulina. U ovom slučaju postoji i relativni nedostatak inzulina, što znači da ga  ima dovoljno da spriječi nastanak akutnih komplikacija, manifestacije simptoma su minimalne, ali hormona nema dovoljno da spriječi toksične učinke hiperglikemije.  

Uzrok bolesti može biti zbog:

- greške u sintezi i izlučivanju inzulina

- poremećajima u mehanizmu djelovanja hormona na ciljna tkiva

- bolesti egzokrinih funkcija pankreasa.

Gestacijska šećerna bolest( bolest u trudnoći)

U trudnoći se može pojaviti netolerancija glukoze, koja rezultira hiperglikemijom promjenjive težine, javlja se samo u trudnoći i ne obuhvaća osobe kojima je šećerna bolest dijagnosticirana prije trudnoće.

Poremećaj tolerancije glukoze

Kod bolesnika se koncentracije glukoze na tašte nalaze ispod granice određene za šećernu bolest, a vrijednost glukoze nakon OGTT se kreću između fiziološki normalne vrijednosti i dijagnostičke granice za šećernu bolest.

Poremećaj glukoze na tašte

U ovom slučaju je koncentracija glukoze na tašte iznad gornje granice referentnog intervala, ali ispod dijagnostičke granice za šećernu bolest. Kod takvih bolesnika povećan je rizk nastanka šećerne bolesti i kardiovaskularnih komplikacija.

Laboratorijska dijagnostika

Određivanje glukoze je jedini dijagnostički kriterij za šećernu bolest. 

Za praćenje toka bolesti naročito je važno odrediti HbA1C, fruktozamin, kasne produkte glikacije, izlučivanje albumina u urinu, a za  procjene rizika uznapredovalih aterosklerotičnih lezija i kardiovaskularnih komplikacija potrebna je kontrola lipidnog statusa. Na osnovu određivanja lipidnih komponenata ukupnog LDL i HDL kolesterola i TG u serumu kardiovaskularne komplikacije mogu  se podijeliti u visoki, umjereni ili niski rizik. Za određivanje kardiovaskularnog rizika koriste se i novi markeri kao što su CRP, homocistein, fibrinogen, trombogeni faktori. Upalni tok patogeneze aterosklerotičnih promjena upućuje na određivanje CRP, a hiperkoagulabilno stanje povećava rizik za kardiovaskularne bolesti.

ZAŠTO KORISTITI VENOVIN? 

Biljne vrste podržavaju normalnu funkciju krvožilnog sustava, potiču relaksaciju, pomažu održavanju kardiovaskularne funkcije i zdravlja krvnih žila i značajno smanjuju faktor rizika u razvoju kardiovaskularnih bolesti. Sadrži koprivu koja podupire zdravlje vena, doprinosi venskoj cirkulaciji, može doprinijeti smanjenju osjećaja teških i umornih nogu